Alles Over Geschiedenis Geplaveide steegje - Alles Over Geschiedenis Banier

Alles over geschiedenis Sitemap

Geschiedenis - AllAboutHistory.org
Welke belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis hebben de wereld van vandaag beïnvloedt? Bestudeer verschillende gebeurtenissen en hun invloed op de wereld.

Amerikanisme
Wat is Amerikanisme of Amerikaans Exceptionalisme? Amerika was een land dat gesticht werd door immigranten met een gedeelde toewijding aan bepaalde idealen.

Bidden op openbare scholen
De verwijdering van het gebed uit onze openbare scholen is een tragedie. Bekijk in dit artikel de geschiedenis in zowel Amerika als Nederland.

Christoffel Columbus
Door wie of wat werd Christoffel Columbus beïnvloed? Leer in dit artikel meer over de hindernissen die hij moest overwinnen voordat hij zijn stempel op de geschiedenis kon drukken.

De Amerikaanse indianen
Leer over de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van deze bevolkingsgroep, die hen gevormd hebben tot wat zij tegenwoordig zijn.

De Gettysburg Address
Wat is de geschiedenis en het doel van deze beroemde toespraak van Abraham Lincoln uit 1863? Lees het hier.

De Indusvallei
Toen de vroege beschavingen van de Indusvallei verloren gingen, gingen ook hun goden verloren. Er is weinig bekend over de goden die zij vereerden.

De Verlichting
Leer meer over deze achttiende-eeuwse beweging. Wat geloofde men in deze tijd en welke invloed had dit? Hoe werd de gedachte beïnvloed door open denken en persoonlijke vrijheid?

De beschaving van de Azteken
Leer over de cultuur, de religieuze rituelen, de economie, de klassenstructuur en het belang van ceremonies in deze oude beschaving.

De betekenis van Thanksgiving
Gaat deze Amerikaanse feestdag alleen maar over Amerikaans football, het eten van kalkoen en familiereünies? Of zit er meer achter?

De donkere middeleeuwen
Welke periode in de geschiedenis was dit? Bestudeer waarom deze periode deze naam werd gegeven. Wie bedacht deze naam?

De oorsprong van woorden
De oorsprong van woorden en uitdrukkingen. Een kijk op de wereldgeschiedenis, culturele diversiteit en de moderne tijd. Uitdrukkingen uit de Bijbel.

De oude Sumeriërs
De Sumeriërs ontwikkelden ongelooflijke manieren om zich te organiseren en om hun ideeën uit te drukken. Hoe boden zij hun volk een overvloed aan informatie?

Egyptische goden
Egyptische religieuze tradities in de oudheid. Pre-dynastische geschiedenis. De scheppingsmythen. Leven na de dood. Thema's die overeenkomen met andere godsdiensten. Universele waarheid.

Feiten over de Tweede Wereldoorlog
Lees hier enkele wetenswaardigheden over de Tweede Wereldoorlog en herinneringen aan die tijd.

Geschiedenis
Welke dingen beïnvloeden de beschrijving van de geschiedenis? Wat wordt vastgelegd en wat wordt achterwege gelaten? Kijk eens naar deze basisprincipes en benaderingen van de geschiedenis.

Geschiedenis van Thanksgiving
Lees de proclamaties van George Washington en Abraham Lincoln over de Thanksgivingdag, respectievelijk in 1789 en 1963. Leer meer over de geschiedenis van deze feestdag.

Geschiedenis van de Zwarte Dood
Wat was de invloed van deze plaag op de geschiedenis? Waar kwam de naam voor deze plaag vandaan? Wat waren de symptomen en de oorzaken?

Geschiedenis van de kerstboom
Waar komt deze kersttraditie eigenlijk vandaan? En hoe groeide deze traditie door de jaren heen?

Geschiedenis van het oude Israël
Leer over de belangrijkste zaken in de oude geschiedenis van Israël. Hoe werd het Israël van vandaag door deze gebeurtenissen beïnvloed?

God zij met ons
Waar kwam deze zinsnede vandaan en hoe kwam deze op de Nederlandse munten terecht?

Goden van de Azteken
Leer over de rol die de goden van deze oude cultuur speelden. Bestudeer Huitzilopochtli, Tlaloc en Tezcatlipoca en hoe zij de samenleving beïnvloedden.

Goden van de Maya's
Wie waren de goden waar de Maya's op vertrouwden? Hoe probeerden zij de natuurkrachten tevreden te stemmen?

Griekse goden
De historische, religieuze en sociale achtergrond. De scheppings- en vloedmythen. Gevolgen voor de zin van het bestaan en de tegenwoordige moraliteit.

Griekse goden 2
De historische, religieuze en sociale achtergrond. De scheppings- en vloedmythen. Gevolgen voor de zin van het bestaan en de tegenwoordige moraliteit.

Grondwettelijke rechten video
Bekijk deze korte video eens! Wat zijn de vanzelfsprekende waarheden die onze Schepper ons heeft verleend? Wat zijn grondwettelijke rechten eigenlijk?

Het Mongoolse rijk
Welke invloed had Dzjengis Khan op het Mongoolse Rijk? Waar past Marco Polo in dit plaatje?

Het leven van George Washington
Kan deze man iemand model kan staan voor onze huidige levens? Wat maakte zijn leven zo indrukwekkend? Was hij een Amerikaanse held?

Het oude Babylon
Alle valse godsdiensten vonden hun oorsprong in Babylonië. Leer hoe deze ideeën mogelijk zelfs hebben beïnvloed wat jij tegenwoordig gelooft.

Het oude Egypte
Hoe werd de geneeskunde in het oude Egypte beïnvloed door de goden van die tijd? Ontdek hier welke rol godsdienst speelde in het alledaagse leven.

Het oude Mesopotamië
Het hedendaagse Irak heeft een lange, rijke geschiedenis. Ontdek hoe het oude Mesopotamië jouw tegenwoordige leven beïnvloedt.

Het oude Pompeii
Ontdek door welke gebeurtenis deze stad op 24 augustus in het jaar 79 na Christus begraven werd. Wat kunnen we uit de resten over deze stad leren?

Het oude Rome
Voordat Rome het centrum van de Christelijke Kerk werd, konden er vele goden worden gevonden. Leer hier wat dit met jouw geloof van vandaag te maken heeft.

Jaar van de Bijbel
Wat is het Jaar van de Bijbel en wanneer werd dit in diverse landen gehouden? Lees hier meer.

Josephus
Een bron van onschatbare waarde voor een ooggetuigenverslag van de ontwikkeling van de Westerse beschaving en het Christendom in de 1e eeuw.

Koningin Cleopatra van Egypte
Hoe sterk verschilt de populaire afschildering van deze koningin van de historische feiten?

Mayflower Compact
Wat was dat? Wat stond erin? Wie ondertekende het en waarom? Ontdek hier de feiten over dit belangrijke document.

Mijn land, ‘t is van u
Wat was de inspiratiebron van deze beroemde Amerikaanse hymne? Wie schreef het lied? Ontdek hier de achtergrond van het lied.

Nationale Veteranendag
Wat is het doel van deze feestdag? Waarom wordt deze dag gevierd?

Nationale dodenherdenking
Lees de krachtige rede van de Israëlische minister-president Netanyahu ter herdenking van de holocaust tijdens de Israëlische nationale dodenherdenking in 2010.

Nationale dodenherdenking video
Luister hoe Ray Comfort mensen interviewt over de holocaust. Hoe reageren mensen op zijn moeilijke vragen?

Pelgrims
Ontdek waarom deze dappere mensen naar Amerika gingen en hoe zij hun avontuur overleefden om dank te kunnen zeggen. Waar deden zij dit?

Polytheïsme
Polytheïstische levensbeschouwingen in de oude wereld. Polyheïstische levensbeschouwingen in de moderne wereld. De invloed op het pluralisme van de New Age beweging. Het monotheïstische alternatief.

Primaire historische bronnen video
Bekijk deze video eens. Waarom is de bestudering van primaire brondocumenten, zoals de Gettysburg Address, zo belangrijk wanneer wij de geschiedenis bestuderen?

Romeinse goden
De geschiedenis van het pantheïsme in Rome. De invloed van Etruskische en Griekse culturen. Het Romeinse Rijk en zijn goddelijke keizers.

Romeinse goden video
Randall Niles bekijkt de oude heidense religies en mysterieculten en hun zogenaamde invloed op het vroege Christendom.

Scheiding van kerk en staat
Begrijp het concept van de Establishment Clausule in de context van zijn tijd en van de schrijvers van de Amerikaanse grondwet.

Scheiding van kerk en staat 2
Begrijp het concept van de Establishment Clausule in de context van zijn tijd en van de schrijvers van de Amerikaanse grondwet.

Scheiding van kerk en staat 3
Begrijp het concept van de Establishment Clausule in de context van zijn tijd en van de schrijvers van de Amerikaanse grondwet.

Schoolgebeden
Schoolgebeden werden langzaam maar zeker uit het Amerikaanse schoolsysteem verwijderd. Lees hoe en waarom dit gebeurde en denk eens na hoe dit samenhangt met de situatie in eigen land.

Copyright © 2002-2021 AllAboutHistory.org, Alle rechten voorbehouden