Alles Over Geschiedenis Geplaveide steegje - Alles Over Geschiedenis Banier

Polytheïsme


Polytheïsme - Algemeen overzicht
Polytheïsme is het geloof in en de aanbidding van meerdere goden. Deze goden onderscheiden zich meestal van elkaar vanwege de verschillende rollen die zij vervullen en vaak nemen zij menselijke eigenschappen aan. Dit was vooral het geval in het oude Griekenland en in Rome. In andere polytheïstische culturen zoals het oude Egypte namen goden de vorm en eigenschappen aan van objecten die in de natuur worden aangetroffen, zoals bomen, heilige kruiden, vee, dieren en kruisingen tussen dier en mens.

Het geloof in meerdere goden is waarschijnlijk het resultaat van een eerder geloof in vaag gedefinieerde geesten, demonen en andere bovennatuurlijke krachten. Deze overtuigingen vertonen overeenkomsten met het animisme, de aanbidden van voorouders en het totemisme. Maar in het polytheïsme worden deze bovennatuurlijke krachten gepersonifieerd en gerangschikt in een kosmische familie. Deze "familie" vormt dan de kern van de levensbeschouwing van een bepaalde cultuur. De godenfamilie werd gebruikt om natuurlijke fenomenen te verklaren en om de rol van de cultuur in het universum vast te stellen. Normaal gesproken nam het aantal goden toe wanneer de levensbeschouwing van de cultuur zich verder ontwikkelde, wat uiteindelijk leidde tot een hiërarchisch systeem van godheden. Na verloop van tijd namen de minder belangrijke goden in aanzien af en verdwenen vervolgens volledig.


Polytheïsme - De oude wereld
Polytheïsme was in de oudheid wijd verbreid. De Egyptenaren hadden een sterk ontwikkeld geloof in meerdere goden. Deze goden vormden de hoekstenen van de Egyptische cultuur en fascineren ons tegenwoordig nog steeds. De Grieken hadden eveneens een ingewikkeld mythologisch systeem dat op meerdere godheden waren gebaseerd. De Griekse goden namen vaak menselijke vormen en persoonlijkheden aan en vaak grepen zij rechtstreeks in in de aangelegenheden van de mens. Toen de Grieken werden overwonnen door het Romeinse Rijk, assimileerden de Romeinen een groot gedeelte van de Griekse polytheïstische cultuur. Na verloop van tijd werden ook goden van andere overwonnen culturen in de Romeinse levensbeschouwing opgenomen. Naast Egypte, Griekenland en Rome, was het polytheïsme ook wijd verbreid in het oude Azië, Afrika, Europa en de Amerikaanse Indianenculturen.


Polytheïsme - De moderne wereld
In grote delen van de wereld bestaat het polytheïsme nog steeds. Met uitzondering van de monotheïstische godsdiensten van het Christendom, Jodendom en Islam (die in één God geloven) zijn de meeste wereldgodsdiensten overwegend polytheïstisch. Het polytheïsme is een kenmerk van de levensbeschouwingen van het Hindoeïsme, Mahayana Boeddhisme, Confucianisme, Taoïsme, Shintoïsme en hedendaagse stamgebonden godsdiensten in Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. Deze godsdiensten worden over de hele wereld beoefend en blijven in hun oorspronkelijke gebieden bijzonder populair.

Sommige polytheïstische geloofsovertuigingen zijn ook populair in de moderne Westerse beschaving. Dit lijkt het gevolg te zijn van een toegenomen immigratie van oosterse culturen en de toegenomen populariteit van het New Age pluralisme. In tegenstelling tot de Christelijke, Joodse en Islamitische leer wordt een absolute waarheid zelden in verband gebracht met het polytheïstische denken. Ideeën over moraliteit (over wat goed is of wat verkeerd is) zijn relatief aan het individu of de cultuur. Het staat elke volgeling vrij om de god van zijn of haar keuze te aanbidden op de manier waaraan hij of zij de voorkeur geeft. Daardoor mag elk mens zich gedragen zoals dat hem of haar het beste lijktt. Hoewel de polytheïstische geloofsovertuigingen flexibiliteit en een relativistisch gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel bieden, laten zij hun volgelingen vaak achter met een doelloos en hopeloos gevoel. Monotheïstische godsdiensten zoals het Christendom onderwijzen dat absolute waarheid een realiteit is, dat de mens met een doel is geschapen en dat eeuwige redding mogelijk is voor mensen die streven naar een verzoening en een persoonlijke relatie met de ene ware God.


Onderzoek nu verder!

Lees verder

Copyright © 2002-2021 AllAboutHistory.org, Alle rechten voorbehouden