Geschiedenis van de kerstboom

Geschiedenis van de kerstboom - De Oorsprong
De geschiedenis van de kerstboom komt voor velen als een schok. Dit beroemde symbool van het kerstfeest wordt in veel huizen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen opgezet.

Er bestaat eigenlijk geen bewijs voor het idee dat de moderne gewoonte om een kerstboom op te zetten een heidense oorsprong heeft. De Romeinen versierden hun huizen met groen en verlichting, en zij gaven elkaar ook geschenken. Aan het einde van de Middeleeuwen plaatsten de Germanen en de Scandinaviërs naaldbomen in of voor hun huizen om hun hoop op de komende lente aan anderen te tonen. De hedendaagse kerstboom evolueerde uit deze vroege Germaanse tradities.

Geschiedenis van de kerstboom - Door de eeuwen heen
In Europa kunnen we deze hedendaagse gewoonte terugvoeren tot het Duitsland van de 16e eeuw. Een kerkelijk verslag vermeldt al in 1539 dat er in de Kathedraal van Straatsburg een kerstboom werd opgezet. In de daaropvolgende eeuw werden ook in woningen kerstbomen geplaatst. In de Verenigde Staten speelde de kerstboom een belangrijke rol in de overwinning van George Washington over de Duitse Hessen in 1776. De Hessen waren uitzinnig omdat zij het gevoel hadden dat ze aan de winnende hand waren in de strijd tegen Washingtons troepen. De oorlog werd in het kerstseizoen gestreden en dit was voor de Duitsers een tijd van goed voedsel, liederen en versierde bomen. Door hun drukke bezigheden ter voorbereiding op de kerstviering schonken zij weinig aandacht aan hun militaire plichten. Daardoor werden de Duitse Hessen een gemakkelijke prooi voor George Washington. Zijn troepen wisten het kamp van de Hessen binnen te dringen en de slecht voorbereide vijand te verslaan.

In de 19e eeuw verspreidde het gebruik zich over heel Europa, zelfs tot in Rusland. Ook de bekende cadeautjes rond de boom waren in deze tijd al in gebruik.

Geschiedenis van de kerstboom – Wat is de oude symboliek van de boom?
De "Réveil", een opleving van het Christelijke denken in de 19e eeuw, speelde een belangrijke rol bij de introductie van de kerstboom in Nederland. In deze tijd werden veel zondagsscholen opgericht, waardoor de kerstboom ook onder de minder bedeelde burgers zijn intrede kon maken. Veel Christenen zagen de kerstboom als een symbool voor "Het Licht". Desondanks is er vanuit Christelijke kerken veel weerstand tegen de kerstboom geweest, omdat hij de aandacht zou afleiden van de werkelijke reden voor het feest: de geboorte van Jezus.

Ook veel Amerikanen vonden de boom aanvankelijk een rariteit die niet tijdens het kerstfeest zou moeten worden vertoond, vanwege de vermeende heidense oorsprong ervan. De zogenaamde "Puriteinen" in New England zagen Kerstmis als een heilig feest en dat leidde tot pogingen van hun gouverneur William Bradford om deze "heidense traditie" van de versierde bomen uit te bannen.

Maar aan het begin van de 20e eeuw was de kerstboom al in de hele wereld uitgegroeid tot een populaire traditie en met trots worden de fonkelende bomen met zelfgemaakte versieringen en verlichting elk jaar weer uitgestald.

De oorsprong van Kerstmis - Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen