Alles Over Geschiedenis Geplaveide steegje - Alles Over Geschiedenis Banier

Het leven van George Washington


Het leven van George Washington - Een voorbeeld voor allen
Er bestaat veel belangstelling voor het leven van George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten van Amerika. Als er ooit een soort man heeft bestaan dat model kan staan voor andere mannen, dan was het Washington wel. Ik wil hier op geen enkele manier mee suggereren dat George Washington een perfect mens was. Maar wat ik wel wil zeggen is dat elk mens een voorbeeld nodig heeft van een goed karakter en een sterk geloof. George Washington was op dat gebied een expert.


Het leven van George Washington - Een doelgerichte leefstijl
Het leven van George Washington werd gekenmerkt door doelgerichtheid. David Barton, schrijver, historicus en oprichter en voorzitter van "WallBuilders" ("een organisatie die zich richt op de belichting van Amerika's vergeten geschiedenis en helden, met een nadruk op het morele, godsdienstige en grondwettelijke fundament waarop Amerika werd gebouwd"), schreef een artikel met de titel "Was George Washington een Christen?"1. In dit artikel citeert Barton een brief van George Washingtons geadopteerde dochter Nelly Custis-Lewis. Mevrouw Custis-Lewis wijst op enkele eigenschappen van George Washington die de oplettende lezer helpen inzien en begrijpen wat de eerste president van de Verenigde Staten zo anders maakte dan andere mensen in zijn tijd en in onze tijd. Kijk eens zorgvuldig naar de doelgerichtheid van George Washingtons leven en besluitvaardigheid. Mevrouw Custis-Lewis zegt:

    “In New York en Philadelphia sloeg hij zijn kerkbezoek in de ochtend nooit over, tenzij hij door ziekte hiertoe gedwongen werd. De namiddag bracht hij thuis in zijn eigen kamer door; de avond met zijn gezin, zonder gezelschap. Soms zou een oude, vertrouwde vriend langskomen om ons een of twee uurtjes te bezoeken; maar gasten en visite werden op die dag [zondag] niet toegestaan. Niemand in de kerk bezocht de erediensten met meer ontzag en respect... Hij had de gewoonte om zich om negen of tien uur in zijn bibliotheek terug te trekken, waar hij een uur verbleef voordat hij naar zijn slaapkamer ging. Hij stond altijd op vóór zonsopkomst en bleef in zijn bibliotheek tot hij aan het ontbijt werd geroepen... Hij wendde nooit iets voor en bad nooit "om op te vallen bij de mensen" [Matteüs 6:5]. Hij communiceerde "in het verborgene" met zijn God [Matteüs 6:6]... Zijn motto's waren "daden, geen woorden" en "voor God en mijn land".
Deze woorden geven niet alleen aan hoe bestendig George Washingtons respect voor God en de kerk was, maar ook hoe vurig, doelgericht en besluitvaardig zijn leefstijl was. Hij begreep het doel van zijn leven en hoe hij dit doel effectief kon verwezenlijken.


Het leven van George Washington - Zichtbaar voor allen
Het leven van George Washington was voor niemand verborgen; hij leidde zijn legers op de slagvelden van de Franse en Indiaanse Oorlog tot de Revolutionaire Oorlog. Hij werd onophoudelijk in de gaten gehouden door de mensen om hem heen, omdat zij wisten wie deze man was. Het is moeilijk om iets negatiefs te vinden over George Washingtons leven. Met zo veel ogen op hem gericht en met een diep verlangen om zijn land en zijn Schepper te dienen, nam George Washington elke dag van zijn leven goed doordachte beslissingen. Hij had niet het voorrecht, als je dat zo zou willen noemen, om het leven op een grillige manier te leven. Vanuit zijn slaapkamer in het presidentiële kantoor bracht George Washington zijn dagen zeer doelgericht door. Hij leek nooit iets te doen wat tijdverspilling kon worden genoemd. Hij nam dagelijks de tijd om God te aanbidden, hij bemoedigde mensen met woord en daad en hij offerde zijn eigen menselijke verlangens op om zijn leven en zijn roeping op een gepaste en succesvolle manier uit te voeren.

William J. Federer schrijft, in "America’s God and Country: Encyclopedia of Quotations":

    “Henry Muhlenberg, pastor van de Lutheraanse kerk nabij Valley Forge en een van de grondleggers van de Lutheraanse Kerk in Amerika, merkte het volgende op over generaal Washington:

    Ik hoorde vandaag een mooi voorbeeld, namelijk dat zijn excellentie generaal Washington zich gisteren onder zijn legereenheden bevond en iedereen aanspoorde om God te vrezen, om de boosaardigheid achterwege te laten die nu zo gewoon was geworden en om de Christelijke deugden te beoefenen. Voor zover men kan waarnemen behoort deze heer niet toe aan de zogenaamde wereld van de 'society', omdat hij Gods Woord eerbiedigt, in de verzoening door Christus gelooft en zich bescheiden en zachtaardig gedraagt. Daarom heeft de Heer God hem ook op een unieke, ja op een wonderbaarlijke, manier tegen kwetsuren beschermd, te midden van ontelbare gevaren, hinderlagen, vermoeidheid, enzovoorts, en heeft Hij hem tot op heden als een uitverkoren foedraal in Zijn hand gehouden.”
George Washington was gezegend als gevolg van zijn trouwe dienst, gehoorzaamheid en respect voor anderen. Zijn besluitvorming was niet alleen doelgericht, maar was ook gebaseerd op zijn hart voor de God van alle volken en voor het land dat hij hielp vormgeven. Vanwege zijn doelgerichte leefstijl begreep George Washington dat het leven niet om persoonlijk winstbejag gaat. In plaats daarvan realiseerde hij zich dat doelgericht en rechtschapen besluitvorming tot grote prestaties en een blijvend, belangrijk erfgoed kan leiden, als persoonlijk winstbejag ondergeschikt wordt gemaakt aan het dienen van anderen.


Het leven van George Washington - Een voorbeeldige held
Het leven van George Washington is een voorbeeld dat waard is om gevolgd te worden. Met alle dingen die in de huidige wereld niet goed zitten, moeten mannen en vrouwen van alle leeftijden naar die mensen in de geschiedenis kijken die het leven op de juiste manier hebben geleid. George Washington was een van die mensen en wanneer we zijn leven onderzoeken en begrijpen, dan kunnen we zien dat een doelgericht leven niet gemakkelijk is. Maar als iemand in zijn leven de dingen doet die zelfzuchtige verlangens ondergeschikt maken aan God en andere mensen, dan zal hij een werkelijk en blijvend succes bereiken. De wereld kan veranderen als een dergelijke leefstijl uit het hart van de huidige en toekomstige generaties zal vloeien.

George Washington was een held van Amerika, maar ook een held van het Christelijk geloof. Hij was geen perfect mens, maar doelgericht diende hij wel de mens die wel perfect was: Jezus Christus. In zijn gelovige dienstbaarheid aan Christus hielp George Washington bij de opbouw van een van de grootste, machtigste en meest succesvolle naties die de wereld ooit heeft gezien. En dan hebben we het nog niet eens over de vele ongeziene successen die hij behaalde met vrienden, familie en de vele mensen die zijn pad kruisten tijdens zijn doelgerichte en godvruchtige leven.


Leer meer!Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHistory.org, Alle rechten voorbehouden