Alles Over Geschiedenis Geplaveide steegje - Alles Over Geschiedenis Banier

De betekenis van Thanksgiving


De betekenis van Thanksgiving - De werkelijke viering
Thanksgiving betekent voor veel mensen een lang weekend vol festiviteiten, Amerikaans football op TV, optochten, familiereünies en een opstapje naar de Kerst. Maar het eerste Thanksgivingsfeest was noch een feestdag, noch een vakantiedag. Het was een eenvoudige bijeenkomst. Na de aankomst van het schip de Mayflower te Plymouth Rock op 11 december 1620, verloren de pelgrims maar liefst 46 van hun oorspronkelijke 102 kolonisten. Met de hulp van 91 indianen overleefden de resterende pelgrims de barre winter en haalden zij in 1621 een rijke oogst binnen. Zij vierden toen een traditioneel Engels oogstfeest, dat drie dagen duurde en dat de pelgrims en de autochtone bewoners verenigde in dankbaarheid.

Deze Thanksgivingsmaaltijd werd echter tot 1676 niet meer gevierd. Op 29 juni van dat jaar stelde de gemeenschap van Charlestown, Massachusetts een dag van dankzegging in voor hun fortuinlijke levensomstandigheden. Het is ironisch dat de indianen niet werden uitgenodigd voor dit feest, omdat de kolonisten onlangs de heidense inheemsen hadden overwonnen. Honderd jaar later, in oktober 1777, namen alle 13 kolonies deel aan een eenmalige Thanksgivingsviering, waarmee de overwinning van de patriotten op de Britten te Saratoga werd herdacht. Het duurde meer dan 150 jaar voordat het Thanksgivingsfeest, zoals dat vandaag de dag wordt gevierd, werd ingesteld. George Washington riep deze dag in 1789 uit tot een nationale feestdag. Abraham Lincoln bepaalde in 1863 dat deze dag altijd op de laatste donderdag van November wordt gevierd en het congres bekrachtigde Thanksgiving in 1941 als een wettelijke feestdag.


De betekenis van Thanksgiving - Uitdrukkingen van dankbaarheid
De betekenis van Thanksgiving heeft meerdere transformaties ondergaan: een uitdrukking van hun dankbaarheid voor hun voortbestaan, de erkenning van een bloeiende gemeenschap door haar gemeenteraad, onderwerping van de plaatselijke autochtonen en de overwinning op de Britten. Dat heeft geleid tot een verscheidenheid aan tradities en waarden die aan deze feestdag verbonden zijn. Door de eeuwen heen hebben gezinnen hun eigen gebruiken aan de Thanksgivingsviering toegevoegd en die elementen behouden die hen het meest dierbaar zijn.

  • Een bijeenkomst in eenheid - Het is verfrissend en bezielend wanneer mensen samenkomen om een gezamenlijk doel te vieren. Het is een tijd waarin geschillen worden bijgelegd en oude wonden kunnen genezen. Wanneer wij niet alleen onze overwinningen, maar ook onze worstelingen met elkaar delen, dan vinden we kracht en hoop.
  • Het onderwijs van onze kinderen - Oude verhalen worden opnieuw verteld. Zo ontdekt elke generatie de doelen en het belang van hun rijke erfgoed. Vervaagde foto's, sentimentele prullen en zelfs het dankbaarheidsgebed voor de maaltijd vormen allemaal een onderdeel van de Thanksgivingstraditie van het gezin.
  • De voorbereiding van het hart - Wij kijken met dankbaarheid en nederigheid terug op alle geschenken (familie, vrienden, gezondheid) waarmee onze levens worden overspoeld. Door onze dankbaarheid uit te spreken kiezen wij ervoor om verder dan onszelf te kijken en de minder bedeelden te helpen. Uit de overvloed van onze harten zijn wij in staat om onze eigen middelen te gebruiken en te geven om anderen te helpen.


De betekenis van Thanksgiving - God prijzen
In de Bijbel is dankzegging een weerspiegeling van aanbidding, offers, lofprijzing of gaven. Dankzegging was een erkentelijke taal naar God toe als een manier om Hem te aanbidden. Dankzegging was zelden (of nooit) gericht tot een mens of een object, maar alleen tot God. "Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit: hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen: een feestvierende menigte" (Psalm 42:5). Al lang voordat de kolonisten hun successen vierden, bracht Nehemia twee koren samen om God te danken voor Zijn trouw toen het volk de stadsmuur herstelde. "Bij de inwijding van de muur van Jeruzalem zochten zij de Levieten uit al hun woonplaatsen om hen naar Jeruzalem te brengen, om met blijdschap de inwijding te verrichten, met dankzegging en met gezang, met cimbalen, luiten en harpen." (Nehemia 12:27)

De ware betekenis van Thanksgiving concentreert zich op relaties. Dankzegging is een relatie tussen God en mens. Na hun aankomst in New Plymouth stelden de pelgrims het "Mayflower Compact" op, waarmee God werd geëerd. Dankzegging begint met de erkenning dat God trouw is en dat wij Hem oprecht danken, bij voorbaat, voor al Zijn overvloedige zegens. "Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God" (Filippenzen 4:6). Dankzegging is een houding in het hart die een hechte relatie met God versterkt.


Leer meer over de geschiedenis van Thanksgiving!Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHistory.org, Alle rechten voorbehouden