Alles Over Geschiedenis Geplaveide steegje - Alles Over Geschiedenis Banier

Griekse goden

(Read Griekse goden, Part 1 First)

Griekse goden - Leven na de dood
De Griekse goden zijn een voorstelling van het oude Griekse geloof dat de levensadem of "psyche" van een mens na de dood het lichaam verlaat om het paleis van Hades (koning van de doden) binnen te gaan. In de vroegere perioden van het oude Griekenland was die psyche niet hetzelfde als het Christelijke beeld van de ziel. Zodra de psyche het lichaam had verlaten, werd hij een fantoomachtige schaduw die wel waargenomen, maar niet aangeraakt kon worden. De scheidingsmuur tussen de levenden en de doden was ondoordringbaar. Geleidelijk begon het idee van de psyche meer te lijken op het idee van de ziel. De ziel was geen onderdeel van het lichaam, maar was wel verantwoordelijk voor de persoonlijkheid van een mens. De ziel was ook verantwoordelijk voor de morele beslissingen van een mens.

De vroege Grieken geloofden niet dat de daden van een mens in dit leven enige relatie hadden met hun leven na de dood. Maar tegen de tijd van de "Klassieke Periode" (480-323 voor Christus) overheerste het geloof dat een moreel goed mens in het leven na de dood zou worden beloond. Tegelijkertijd ontwikkelde zich ook het idee dat een herhaaldelijk zondigend mens een eeuwige straf verdiende. De bekommernis over hoe men de eeuwigheid in het hiernamaals doorbracht leidde tot een groot aantal begrafenisrituelen en herdenkingsceremonies voor de doden.


Griekse goden - De blijvende gevolgen
De Griekse goden beïnvloeden onze moderne samenleving tot op de dag van vandaag. De blijvende gevolgen van de Griekse beschaving uit de oudheid kunnen niet overdreven worden. Het grootste gedeelte van de Westerse beschaving kan zijn oorsprong feitelijk terugvoeren tot het oude Griekenland. Toen het Romeinse Rijk de Grieken veroverde, erfden zij een uitgestrekt imperium. De Romeinen namen ook de geloofsovertuigingen van de Grieken over. De Griekse mythologie werd zo de officiële godsdienst van het Romeinse Rijk. Dit bleef eeuwenlang onveranderd, tot de Romeinse keizer Constantijn in 312 na Christus het Christendom als de officiële godsdienst van Rome instelde.

Hoewel er geen moderne formele godsdiensten zijn die de oude Griekse goden vereren, kan hun nalatenschap toch over de hele wereld worden ontwaard. De kunstwereld is in het bijzonder sterk beïnvloed door de mythologie. Veel beroemde meesterwerken, waaronder schilderijen, muziekstukken, literatuur en theaterstukken, gebruiken thema's uit de Griekse mythologie. Vandaag de dag toont de invloed van de oude goden en godinnen nog geen tekenen van verval. Computerspellen gebruiken regelmatig verhalen over de oude Griekse goden als achtergrond voor hun spellen. Films en TV-shows die gebruik maken van personages of thema's uit de Griekse mythologie zijn nog steeds populair. De morele en intellectuele thema's van de verhalen over de oude Griekse goden laten zich dus gemakkelijk vertalen naar andere culturen in andere tijden. Dit laat zien dat de mens een aangeboren behoefte heeft om zijn oorsprong, betekenis en moraliteit te onderzoeken; het toont de behoefte van de mens om te verklaren waarom hij hier is en waar hij naartoe gaat...


Onderzoek nu verder!

Copyright © 2002-2021 AllAboutHistory.org, Alle rechten voorbehouden