Alles Over Geschiedenis Geplaveide steegje - Alles Over Geschiedenis Banier

Egyptische goden


Egyptische goden en godinnen - Pre-dynastische geschiedenis
Het Egyptische pantheon aan goden bestond uit meer dan vijftig verschillende godheden, waarvan de meeste afkomstig waren uit pre-dynastische tijden. De stammen die in de oudheid de regio bevolkten aanbaden hun eigen afzonderlijke goden, die normaal gesproken het lichaam van een dier hadden. Terwijl de Egyptische beschaving avanceerde, namen de godheden menselijke eigenschappen aan. In veel gevallen werden de goden afgebeeld met menselijke lichamen, maar behielden zij hun dierenhoofden. Aan het begin van de dynastie van het Oude Rijk (3100 voor Christus) ontwikkelde zich uit de primitieve plaatselijke en stamgebonden godsdiensten een nationale godsdienst. Maar veranderingen in politieke machtsverhoudingen leidden tot een veranderende status van de Egyptische goden. In het algemeen kan gezegd worden dat bepaalde goden dominanter werden, wanneer hun steden of regio's politiek dominanter werden.


Egyptische goden en godinnen - De scheppingsmythen
Veel Egyptische goden vinden hun oorsprong in diverse Egyptische scheppingsmythen. Deze mythen probeerden de plaats van de Egyptenaren in de kosmos te verklaren, op basis van de geobserveerde natuurlijke processen, in het bijzonder de overstromingen van de Nijl die van cruciaal belang waren voor de Egyptische beschaving. Als gevolg hiervan overheersten goden die met de natuur geïdentificeerd werden in de Egyptische scheppingsverhalen. Enkele van de meest voorkomende scheppingsmythen gaan over "Nu" of "Nun". Zij beschrijven de kolkende chaotische zee die voor de schepping bestond. Uit deze chaos rees de Egyptische zonnegod Ra. Ra schiep vervolgens mannelijke en vrouwelijke godheden. Op hun beurt werden uit deze godheden weer nieuwe godheden geboren, en deze laatste geschapen godheden waren uiteindelijk verantwoordelijk voor de schepping van de stoffelijke wereld. Ra was ook verantwoordelijk voor de schepping van de mensheid. Een bepaalde scheppingsmythe verhaalt over de schepping van de mens uit de tranen van Ra.


Egyptische goden en godinnen - Leven na de dood
De Egyptische goden waren nauw verbonden met het sterke Egyptische geloof in een leven na de dood. De doden werden voorzien van voedsel, drank, wapens en andere noodzakelijkheden. Familieleden bezochten vaak de graftomben met nog meer geschenken. Een correcte zorg voor de doden was vereist om eeuwig leven te verzekeren. De Egyptische kijk op het leven na de dood bestond uit een aantal verschillende ideeën, waarvan het meest belangrijke "ba" genoemd wordt. Ba kan vergeleken worden met het bestaan van de ziel van een mens. Het concept van ba betekende een lichamelijke manifestatie van een mens na de dood. Deze manifestatie vond gewoonlijk plaats in de vorm van een vogel. Op deze manier werd het individu een onderdeel van de levende seizoenen van de natuur.


Egyptische goden en godinnen - Een aanraking met monotheïsme
De Egyptische godsdienst in de oudheid was een voortdurend veranderend mengsel van verschillende Egyptische goden en stamgebonden, regionale tradities. Het gevolg hiervan was dat er verschillende conflicterende geloofsovertuigingen bestonden. Er bestond geen verzameling consequente doctrines zoals de Bijbel. De koning (farao) was belast met de bepaling van de wil van de goden. Na verloop van tijd werden de conflicterende overtuigingen met elkaar verzoend en ontwikkelde zich een trend naar het monotheïsme. Deze trend bereikte zijn hoogtepunt tijdens de heerschappij van Amenhotep IV toen hij Aten als de enige universele god instelde. Dit concept druiste in tegen duizenden jaren van Egyptische religieuze tradities. Het concept van één enkele god eindigde daarom al snel na de dood van een van zijn opvolgers, Achnaton. De aanbidding van meerdere goden werd tijdens de heerschappij van een zeer jonge koning met de naam Toetanchamon volledig hersteld (het is ironisch dat de ontdekking van koning Toetanchamons graftombe een van de belangrijkste archeologische vondsten in de geschiedenis werd). Er bestaan weinig zaken in de oude Egyptische godsdiensten die rechtstreeks vergeleken kunnen worden met de hedendaagse godsdiensten, zoals het Christendom, het Jodendom en de Islam. Maar de concepten van een goddelijke schepping en een leven na de dood zijn op zijn minst gedeelde thema's. Een populair idee is dat Egyptische goden zich, net als alle andere goden en godsdienstige levensbeschouwingen, ontwikkelden als gevolg van pogingen van de mens om de stoffelijke wereld te verklaren. Een andere gedachte is dat alle mensen geboren zijn met een aangeboren besef van het bestaan van een soevereine Schepper en dat veel oude godsdiensten ontstonden als een gevolg van deze universele waarheid.


Onderzoek nu meer!

Copyright © 2002-2021 AllAboutHistory.org, Alle rechten voorbehouden