Alles over geschiedenis FAQ

Veel gestelde vragen

Wat is "ruig individualisme"? - Wat is de oorsprong van deze term in relatie tot de Amerikaanse opmars naar het oude Westen? Ontdek het hier.

Wie was Flavius Josephus? - Wie was Flavius Josephus? Wat was zijn oorspronkelijke Hebreeuwse naam?

Wat is Pantheïsme? - Ontdek de basis en de fundering van dit religieuze oogpunt. Ontdek hoe dit zich verhoudt tot andere standpunten over God.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen