Alles Over Geschiedenis Geplaveide steegje - Alles Over Geschiedenis Banier

Goden van de Azteken

De Azteken hadden talrijke goden en godinnen. Er was een god voor bijna elk doel en elk aspect van het leven in de Azteekse cultuur. Godsdienst was een zeer belangrijk onderdeel van de beschaving en was verweven met hun dagelijkse gebruiken, geloof, ceremonies en kledij. Er zijn een groot aantal bronnen die meer dan honderd verschillende goden en godinnen noemen, terwijl andere bronnen nog eens tientallen andere goden vermelden.


Goden van de Azteken – De rol van goden
De Azteekse heersers werden gezien als de belichaming van hun goden. Men geloofde dat zij op de hoogte waren van de stemming en de wil van de Azteekse goden. Van alle goden waren Huitzilopochtli, Tlaloc en Tezcatlipoca de drie belangrijkste. Huitzilopochtli kon, net als andere goden, alleen maar met het bloed van een mensenoffer tevreden worden gesteld. Zijn grote tempel bevond zich op de top van de piramide in Tenochtitlan.

De slachtoffers (waarvan vele krijgsgevangenen waren) werden onthoofd, waarna de hoofden als trofeeën werden uitgestald op wat een "grote muur" werd genoemd. Andere mensen die werden geofferd vonden dit zelf een grote eer en zij boden zich hier vrijwillig voor aan. Men schat dat in de vierdaagse viering ter gelegenheid van de voltooiing van de tempel meer dan 20.000 mensen op rituele wijze werden vermoord.

Andere goden en godinnen waren onder meer:

 • Atlacoya -- godin van de droogte
 • Chiconahui – een huiselijke vruchtbaarheidsgodin
 • Citlalicue – schepper van de sterren
 • Cipactonal – god van de astrologie en de toverij
 • Oxomoco – godin van de astrologie
 • Xochiquezal – godin van de vrouwelijke seksualiteit, prostituees en genot
 • Patecatl – god van de genezing en schepper van de "peyote" (een soort hallucinogeen)
Tezcatlipoca was de godin van duisternis, bedrog en toverij. Een groot gedeelte van de Azteekse godsdienst en hun overtuigingen concentreerde zich op de "donkere zijde". Hun heidense praktijken leidden hen tot rituelen en gewoonten die feitelijk satanistisch van aard waren.


Goden van de Azteken – Een vergelijking
In tegenstelling tot de God van het Jodendom en het Christendom, die een God van liefde, erbarmen en verzoening is, stonden veel Azteekse Goden in het teken van barbaars geweld en oorlog. De Christelijke God verschilt ook sterk van de goden van de Azteken omdat Hij alle dingen heeft geschapen en de noodzaak zag voor een offergave die maar één keer hoefde te worden gebracht.

Omdat iedereen gezondigd heeft (vanwege de erfzonde, de eerste menselijke zonde in de hof van Eden), kwam God Zelf naar de aarde in de menselijke gedaante van Zijn Zoon, Jezus Christus. Hij was het Lam voor de offergave. Hij betaalde zo de boete voor de zonden van het hele menselijke ras. Door deze offergave hebben wij allemaal dit gratis geschenk aangeboden gekregen, als wij ons maar van onze donkere heidense wegen afkeren. Wij kunnen deze belofte vervuld zien en de eeuwigheid doorbrengen met de enige God die - in tegenstelling tot de Azteekse goden - alle dingen heeft geschapen en in de hand heeft. Hierbeneden kun je een aantal Bijbelverzen lezen die spreken over enkele ideeën van de Azteken en de Christelijke tegenhangers van die ideeën.

 • Genesis 1 (schepping van alle dingen, sterren, water, wind, enzovoorts)
 • Jeremia 17:8 (droogte)
 • Jesaja 47:8-15, Galaten 5:19-21 (toverij en astrologie)
 • Spreuken 6:25-26, 1 Korintiërs 6:9, 18 (seksueel genot, prostituees)
 • Matteüs 4:23, Lucas 9:11 (genezing)


Leer meer!Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHistory.org, Alle rechten voorbehouden