Alles Over Geschiedenis Geplaveide steegje - Alles Over Geschiedenis Banier

Bidden op openbare scholen


Bidden op openbare scholen - Wat doen wij?
De verwijdering van het gebed uit onze openbare scholen is een tragedie. In dit artikel geven wij een korte geschiedenis van het gebed, en de verwijdering daarvan, op de openbare scholen in Amerika en Nederland.


Bidden op openbare scholen - De geschiedenis in Amerika
Het bidden op openbare scholen werd in Amerika pas in 1960 een onderwerp van discussie: Madalyn Murray O'Hair spande namens haar zoon William J. Murray een rechtszaak aan tegen het schoolsysteem in Baltimore (Maryland), omdat hij werd gedwongen om deel te nemen aan de gebeden in zijn school. Uiteindelijk leidden haar acties en de steun van de "American Atheist" organisatie in 1962 tot een uitspraak van het Hooggerechtshof.
(Tragisch genoeg verdween Murray O'Hair en haar zoon in augustus 1995 zonder een spoor achter te laten. In januari 2001, bijna vijf en een half jaar nadat zij voor het laatst waren gezien, werden hun lichamen eindelijk gevonden op het uitgestrekte grondgebied van een ranch vlakbij het kleine dorp Camp Wood, Texas.)

De laatste belangrijke uitspraak van het Hooggerechtshof over schoolgebeden vond plaats in 1992. Deze uitspraak verbood elke vorm van gebeden die door geestelijken werden geleid tijdens diploma-uitreikingen en afstudeerceremonies van publieke scholen. "De grondwet verbiedt de staat om een religieuze conformiteit van de student af te dwingen als prijs voor zijn eigen diploma-uitreiking aan de middelbare school," stelde het Hof. Deze uitspraak werd door velen gezien als een krachtige bevestiging van de beslissing in 1962, die georganiseerde en door de staat ondersteunde gebeden al had verbannen uit de openbare scholen.

Maar in 1993 weigerden de rechters van het Hof om een uitspraak van een federale beroepszaak in Texas in overweging te nemen die gebeden bij diploma-uitreikingen toestond als deze door studenten zelf zouden worden geleid. De uitspraak van het beroepshof, die bindend is in de staten Louisiana en Mississippi, conflicteert met een andere beslissing van een federale beroepszaak die dergelijke gebeden (geleid door studenten) in negen staten in het Westen van de Verenigde Staten verbiedt.


Bidden op openbare scholen - De Nederlandse situatie
Het is een teken aan de wand dat een internetzoekopdracht naar het Nederlandse woord "schoolgebed" vooral resultaten oplevert die te maken hebben met de hedendaagse situatie in Amerika. Het onderwijs in Nederland lijkt God al vergeten te zijn. En toch is het niet eens zo heel lang geleden dat de schooldag werd begonnen met een gebed en werd beëindigd met een gebed en een gezongen psalm. De eerste Nederlandse onderwijswet, in 1806, stelde dat de openbare school een gemengde school is, toegankelijk voor alle kinderen en zonder onderscheid van godsdienstige richting. Maar de openbare school was daardoor niet ongodsdienstig of onchristelijk. Integendeel, de Wet eiste dat de leerlingen werden opgevoed "tot alle maatschappelijke en Christelijke deugden". De volgende tekst is misschien wel het beste voorbeeld van de ontwikkelingen in onze moderne tijd:

Een jongetje schreef in een opstel: "Lieve God, waarom hebt u dat meisje niet gered dat door een klasgenoot in het leslokaal werd doodgeschoten?" En het antwoord van God in zijn opstel luidde: "Lieve, bezorgde leerling, Ik word niet meer toegelaten op de school". (Bron: Zoeklicht 2001)


Bidden op openbare scholen - Grensoverschrijdende vraagstukken

  • Is het legaal om in school te bidden?
  • Is het verkeerd om godsdienst te onderwijzen?
  • Wordt evolutie als een godsdienst onderwezen?
  • Wat gebeurt er als er geen absolute waarheid bestaat?


Leer nu meer!Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHistory.org, Alle rechten voorbehouden