Alles Over Geschiedenis Geplaveide steegje - Alles Over Geschiedenis Banier

God zij met ons


God zij met ons - Het motto
Nadat de Nederlanden bevrijd werden van de Spaanse overheersing werd het volgende Latijnse randschrift al gebruikt: "Si deus nobiscum quis contra nos". Dit betekent: "Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?" en is een afkorting van het Bijbelvers in Romeinen 8:31:

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?

Dit vers is een uitdrukking van het feit dat wij, als individuen en als volk, beter zullen gedijen als wij ons vertrouwen in God stellen en niet in de mens. Hoe zou dit krachtiger kunnen worden uitgedrukt dan in Jesaja 7:14:

"Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten."

Immanuël betekent in het Hebreeuws "God zij met ons". Deze profetie van Jesaja toont ons hoe veel God om ons geeft en hoe zeer Hij bij onze levens betrokken is. Feitelijk is dit een van de belangrijkste boodschappen van de Bijbel.

"De HEERE, onze God, zij met ons, gelijk als Hij geweest is met onze vaderen; Hij verlate ons niet, en begeve ons niet" (1 Koningen 8:57)

De plaatsing van de zin "God zij met ons" op de Nederlandse munten was een erkenning van Gods macht, onze eigen onmacht en onze behoefte aan Zijn Goddelijke leiding in onze alledaagse levens op deze aarde.


God zij met ons - De geschiedenis
De kortere Nederlandse tekst "DE NAAM DES HEEREN ZY GELOOFD" stond al in 1808 op de Nederlandse gulden, maar pas bij de aanname van de Muntwet van 28 september 1816 werd "God zij met ons" als het officiële randschrift voor de Nederlandse gulden in gebruik genomen. In deze muntwet staat: "Gemelde stukken zullen gemunt worden in den ring met een rand van ingedrukte letters, bevattende de woorden: God zij met ons". Six van Oterleek, die indertijd minister van financiën was, had graag de volledige Latijnse brontekst "Si deus nobiscum quis contra nos" gebruikt, maar dit bleek niet op de gulden te passen.

Ook al bestaat de Nederlandse gulden niet meer, toch kan de zin "God zij met ons" nog steeds worden aangetroffen. De medaille voor de "Orde van Oranje-Nassau", een van de Nederlandse ridderorden, heeft het omschrift "God zij met ons" en ook op de 2 Euro munt is dit randschrift aangebracht.


God zij met ons - 'In God We Trust'
Ook in andere landen werd vaak door middel van het muntgeld uitgedrukt dat onze moderne beschavingen gebouwd zijn op een Christelijk fundament. In Amerika wensten de grondleggers van het land dit feit te erkennen door middel van ontwerpdetails in de gebouwen in Washington D.C., officiële documenten en historische toespraken. Minder dan honderd jaar na de Onafhankelijkheidsverklaring werd de zinsnede "In God We Trust" (oftewel: "wij vertrouwen op God") in de Amerikaanse munten geslagen. Dit motto kan ook worden aangetroffen in het Amerikaanse volkslied, "The Star-Spangled Banner":

“And this be our motto: In God is our trust. And the Star Spangled Banner in triumph shall wave, O’er the land of the free and the home of the brave.”

Dit motto werd later ingekort tot "In God We Trust" en werd in 1864 voor het eerst op de Amerikaanse munten aangebracht. Tijdens de Koude Oorlog, op 11 juli 1955, maakte president Dwight D. Eisenhower het wettelijk verplicht om dit motto op alle munten en bankbiljetten af te beelden.

President Thomas Jefferson schreef: "De God die ons het leven gaf, gaf ons tegelijkertijd vrijheid". Hij vroeg zich het volgende af: "Kunnen de vrijheden van een land verzekerd worden als wij de overtuiging hebben verwijderd dat deze vrijheden van God afkomstig zijn?"

De Bijbel zegt:

"Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen" (Psalm 118:8).

"Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God.
Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de HEER"
(Psalm 40:4).

"Bij God te zijn is mijn enig verlangen,
mijn toevlucht vind ik bij God, de HEER.
Van al uw daden zal ik verhalen"
(Psalm 73:28).

"Angst voor mensen is een valstrik,
wie op de HEER vertrouwt, wordt beschermd"
(Spreuken 29:25).


Leer meer!Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHistory.org, Alle rechten voorbehouden