Mijn land, ‘t is van u

Mijn land, ‘t is van u - Een nationale hymne van Amerika
“Mijn land, ‘t is van u” (in het Engels “My Country ‘Tis of Thee”, ook wel bekend onder de naam “America”) is een vaderlandslievende hymne die in 1832 geschreven werd door Samuel F. Smith, die toen theologie studeerde in Andover, Massachusetts. De melodie van de hymne was toen al meerdere malen, in verschillende varianten, door Europa getrokken. Een zeer bekende versie was het lied “God save the king” in Engeland. Zelfs Beethoven en Haydn hadden de muziek in enkele van hun eigen composities verwerkt.

De teksten van “Mijn land, ‘t is van u” waren het resultaat van Smiths verlangen om een nationale hymne te schrijven voor de Verenigde Staten. Op een regenachtige dag schreef hij het nu klassieke volkslied in ongeveer dertig minuten! De eerste drie verzen roepen een nationale trots op, terwijl het laatste vers specifiek gereserveerd werd als een smeekbede aan God om Zijn gunst voor en Zijn bescherming van het land in stand te houden.

Mijn land, ‘t is van u - De tekst
Hier volgt een vertaling van Samuel Smiths oorspronkelijke tekst van “Mijn land, ‘t is van u”:

  Mijn land, 't is van u,
  dierbaar land van de vrijheid,
  van u, dat ik zing;
  land waar mijn voorvaders stierven,
  land van de trots van de pelgrims,
  laat van elke bergwand
  de vrijheid weergalmen!

  Mijn geboorteland, u,
  land van de edelen, vrij,
  ik hou van uw naam;
  ik hou van uw rotsen en beekjes,
  uw bossen en heuvels met kerkjes;
  mijn hart raakt in vervoering,
  als dat van boven.

  Laat muziek de bries doen zwellen,
  en laat uit alle bomen klinken
  het zoete vrijheidslied;
  laat de tongen van stervelingen ontwaken,
  laat alles wat adem heeft meedoen,
  laat de rotsen hun stilte doorbreken,
  en de klanken aanhouden.

  De God van onze voorvaders, U,
  Auteur van de vrijheid,
  tot U zingen wij.
  Mag ons land lang blijven stralen,
  met het heilige licht van de vrijheid.
  Bescherm ons met Uw macht,
  Grote God, onze Koning.

Mijn land, ‘t is van u - Amerika’s nationale lied
“Mijn land, ‘t is van u” werd op 4 juli 1832 voor het eerst ten gehore gebracht in de Park Street Church in Boston, Massachusetts. Het werd door ongeveer vijfhonderd zondagsschoolkinderen voorgedragen om de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag te vieren.

Samuel F. Smith was predikant van een Baptistengemeente. Hij werd in 1801 geboren in Boston, Massachusetts. Later studeerde hij aan Harvard en werkte hij als vertaler in meerdere vreemde talen. Beginnend in 1830 genoot hij een theologische opleiding aan Andover Theological Seminary. Later trouwde hij met Mary White Smith, met wie hij zes kinderen had.

Naast “Mijn land, ‘t is van u” schreef Smith nog meer dan 150 andere hymnes. Deze werden later gecompileerd in een gezangenboek met de titel “De Psalmist”.

Smith stierf op 16 november, 1895.

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen