Alles Over Geschiedenis Geplaveide steegje - Alles Over Geschiedenis Banier

Goden van de Maya's


Goden van de Maya's - De eigenschappen
Ik kan me voorstellen hoe een jonge Maya 's ochtends wakker wordt. Hij staat op en tuurt uit het raam naar het pantheon waar zijn voorouders en de goden van de Maya's worden geëerd; de goden waarmee zijn koningen in de dood zijn verenigd. Zonder te aarzelen stapt hij naar buiten om in alle vier windrichtingen te turen, omdat elke windrichting wordt geassocieerd met een god met vier eigenschappen. De voorstellingen van zijn goden zijn ingewikkeld. Elk van hen verschijnt in verschillende vormen en heeft een groot aantal namen en titels. Vaak hebben de Mayaanse goden eigenschappen die tegenstellingen met elkaar vormen: mannelijk/vrouwelijk, oud/jong, goed/kwaad, hemels/hels.

De meeste van deze goden beïnvloeden de cycli op de kalender. Op bepaalde momenten klimmen zij steeds weer naar de macht. De uiteindelijke bestemming van elke Maya is afhankelijk van zijn of haar geboortedatum. Vanwege de complexiteit van de kalender is het mogelijk dat vele goden tegelijkertijd heersen, maar er bestaat geen garantie dat hun temperamenten met elkaar zullen overeenstemmen of dat een mens gevrijwaard zou zijn van een lot als mensenoffer.

De Mayaanse goden, die het universum beïnvloeden, moesten tevreden worden gestemd. Elke Maya zag de kosmos als een reeks overlappende niveaus: dertien hemelse niveaus, negen niveaus in de onderwereld, en in het midden de aarde. Een grote kosmische "Ceiba" boom - de "Grote Moeder" - verenigde de verschillende niveaus van de kosmos. Alleen de goden en de geesten van machtige mensen - sjamanen en koningen - konden zich door de stam van de boom bewegen.


Goden van de Maya's - De rollen
Het is moeilijk om specifieke rollen toe te kennen aan de tientallen goden van de Maya's. De rijkdom aan eigenschappen (of combinaties van eigenschappen) van de bekendste goden komt tot uiting in de rijk versierde Mayaanse beeldhouwwerken. De goden verschijnen hierin als gepersonifieerde voorstellingen van de eenvoudigste mengsels van bovennatuurlijke eigenschappen.

  • Itzamna (Itzamnaaj), God van de hele schepping - zowel hemels als aards. Hij is de heerser over de onderwereld en wordt afgeschilderd als een vogel, draak of alligator-achtige kaaiman.

  • Ah Kin (Kinich Ahau), Zonnegod - een hemelse god (wanneer hij zich in de lucht bevindt) of een aardse god (onderwereld); Nachtzon (na zonsondergang). Hij wordt afgeschilderd als een jaguar/strijder met een krul tussen zijn ogen, een grote uitstekende tong en bovensnijtanden die in de vorm van een T zijn gevijld.

  • Ix Chel (Chac Chel), Godin van de kindergeboorte - vrouw van Itzamna en hoofd over de textielfabrikage en de verloskunde. Zij wordt voorgesteld als een oude vrouw met slangen in haar haar, soms met jaguarklauwen en -ogen. Zij werd meestal beschouwd als een godin der verwoesting omdat zij maïsvelden overstroomde en mensen van het leven beroofde.

  • Yum Kaax,God van de maïs - geeft het levenschenkende zaad om de Maya's van leven te voorzien. Hij wordt afgeschilderd als een jonge god met een maïskolf die uit zijn hoofd groeit.

  • Ek Chuah,Oorlogsgod - de dood was zijn onophoudelijke metgezel. Vriend van kooplui en cacao-producenten omdat hij hen leidt.


Goden van de Maya's - Hun toewijding
De goden van de Maya's waren het hart en de ziel van een opmerkelijke beschaving, die trots was op haar vaardigheden in de astronomie, de mathematica en de bouwkunst. Maar wanneer de mens oog in oog staat met de natuur, dan is hij bevreesd. In het licht van dergelijke krachten is zijn bewustzijn van zijn eigen tekortkomingen overweldigend. Hij probeert deze krachten, die hij niet in de hand heeft, te definiëren en zelfs tevreden te stemmen. De Maya's aanbaden en dienden hun goden daarom zonder voorbehoud, ongeacht of zij hen gunstig gezind waren of niet.


Leer meer!Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHistory.org, Alle rechten voorbehouden