Alles Over Geschiedenis Geplaveide steegje - Alles Over Geschiedenis Banier

De Gettysburg Address


De Gettysburg Address - De geschiedenis
De Gettysburg Address is een toespraak die werd gehouden door Abraham Lincoln op 19 november 1863 tijdens de wijding van het Soldiers’ National Cemetery, een militaire begraafplaats in Gettysburg, Pennsylvania. De slag om Gettysburg was een beslissende veldslag en een keerpunt in de Amerikaanse burgeroorlog. De slag werd gestreden van 1 tot en met 3 juli, 1863.


De Gettysburg Address - Het doel
De Gettysburg Address is een van de beroemdste toespraken uit de Amerikaanse geschiedenis. De rede is weliswaar erg kort, maar president Lincoln gebruikte hem om de nadruk te leggen op de menselijke gelijkwaardigheid en de representatieve regeringsvorm, twee belangrijke principes van de grondleggers van het land. Lincoln gebruikte de Gettysburg Address ook om de Amerikaanse burgeroorlog te bestempelen als “de geboorte van een nieuwe vrijheid” die uiteindelijk zou leiden tot een werkelijke gelijkheid voor alle burgers van een verenigde en vrije republiek.


De Gettysburg Address - De tekst
“Zevenentachtig jaar geleden brachten onze vaders op dit continent een nieuwe natie voort, ontstaan in vrijheid en toegewijd aan het beginsel dat alle mensen als gelijken zijn geschapen.

Nu zijn we verwikkeld in een grote burgeroorlog, die beproeft of deze natie, of elke natie zo ontstaan en toegewijd, lang stand kan houden. We zijn bijeen op een groot slagveld van die oorlog. We zijn gekomen om een deel van dat veld toe te wijden als laatste rustplaats voor hen die hier hun levens gaven opdat deze natie mocht leven. Het is al met al gepast en juist dat we dit doen.

Maar in ruimere zin kunnen wij deze grond niet toewijden, wij haar niet zegenen, wij haar niet heiligen. De dappere mannen, overlevenden en gesneuvelden, die hier streden hebben haar gezegend ver boven onze armzalige macht daaraan toe of af te doen.

De wereld zal amper opmerken, noch lang onthouden, wat wij hier zeggen, maar ze kan nooit vergeten wat zij hier deden. Het is aan ons, die leven, om ons toe te wijden aan het onvoltooide werk dat zij die hier vochten dus zo nobel hebben bespoedigd. Het is dan aan ons om ons hier toe te wijden aan de grote taak die voor ons overblijft: dat uit deze geëerde doden we een versterkte passie kunnen putten voor het doel waarvoor zij de laatste volle dosis toewijding gaven; dat we hier plechtig vastleggen dat deze doden niet vergeefs zullen zijn gestorven; dat in deze natie, onder God, een nieuwe vrijheid zal opleven; en dat bestuur van het volk, door het volk, voor het volk, niet van de aarde zal verdwijnen.”1


De Gettysburg Address - De controverse
Recentelijk zijn er meerdere pogingen gedaan om de tekst van de Gettysburg Address te reviseren. Al is de tekst van de Gettysburg Address bewaard gebleven in kranten en originele manuscripten, en op nationale monumenten, toch proberen moderne “geleerden” twijfels te zaaien over de feitelijke inhoud van de toespraak, zoals gegeven door Abraham Lincoln op 19 november 1863. Het mag ons natuurlijk niet verrassen dat de grootste uitdaging betrekking heeft op de twee woorden “onder God”. De revisionistische theorie stelt dat één van de vijf resterende kopieën van de Gettysburg Address deze twee woorden niet bevat. En natuurlijk vinden de moderne tekstcritici dat juist deze kopie de enige, echte versie van de feitelijke toespraak is.

Zelfs de Gettysburg Address is een doelwit in de hedendaagse cultuurstrijd

Voetnoot:
[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Gettysburg_Address, versie 15 september 2014.Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHistory.org, Alle rechten voorbehouden