Alles Over Geschiedenis Geplaveide steegje - Alles Over Geschiedenis Banier

Jaar van de Bijbel


Jaar van de Bijbel – Het doel
In Nederland werd 1998 uitgeroepen tot het “Jaar van de Bijbel”. Het doel van het Jaar van de Bijbel was het verkondigen van de boodschap van Gods liefde en hoop, door middel van allerlei activiteiten die werden georganiseerd om mensen bekend te maken met de Bijbel. Dit Jaar van de Bijbel ging hand in hand met de uitgave van een nieuwe editie van de Groot Nieuws Bijbel.


Jaar van de Bijbel – Andere landen
Ook in andere landen wordt regelmatig een “Jaar van de Bijbel” uitgeroepen. Dit werd bijvoorbeeld in 2003 in Duitsland gedaan, en in 1983 in de Verenigde Staten. Daar werd door de toenmalige president Reagan een wet ondertekend om dit te bekrachtigen. Daarin vinden we enkele interessante, algemene uitspraken, zoals we hierbeneden kunnen zien.

Jaar van de Bijbel – De Amerikaanse proclamatie

HET 97e CONGRES VAN DE VERENIGDE STATEN
1e SESSIE

Gezamenlijke resolutie
Een gezamenlijke resolutie die de President verzoekt en toestemming geeft om 1983 uit te roepen tot het “Jaar van de Bijbel”.

Aangezien de Bijbel, het Woord van God, een unieke bijdrage heeft geleverd aan de vormgeving van de Verenigde Staten als een gedistingeerd en gezegend land en volk;

Aangezien diepe religieuze overtuigingen die zijn voortgekomen uit de Heilige Schrift hebben geleid tot de vroege volksplanting van onze Natie;

Aangezien de Bijbelse leer de inspiratie is geweest voor concepten van het burgerlijk bestuur die in onze Onafhankelijkheidsverklaring en in de Grondwet van de Verenigde Staten zijn opgenomen;

Aangezien een groot aantal van onze nationale leiders - waaronder de Presidenten Washington, Jackson, Lincoln en Wilson – eer betuigden aan de voortreffelijke invloed van de Bijbel op de ontwikkeling van ons land, en de Bijbel daarom in de woorden van President Jackson gezien kan worden als “de rots waarop onze Republiek rust”;

Aangezien de geschiedenis van onze Natie duidelijk de waarde laat zien van de vrijwillige toepassing van de leer van de Schrift in de levens van individuen, gezinnen en samenlevingen;

Aangezien deze Natie nu met grote uitdagingen te maken heeft waardoor deze Natie als nooit tevoren beproefd zal worden; en

Aangezien het vernieuwen van onze kennis van en het geloof in God door middel van de Heilige Schrift ons als land en volk zal versterken:

Daarom, laat het nu door de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, bijeengekomen in het Congres van de Verenigde Staten, besloten worden dat de President verzocht en toestemming gegeven wordt om 1983 uit te roepen tot een nationaal “Jaar van de Bijbel” als erkenning van zowel de formatieve invloed van de Bijbel op onze Natie als onze nationale behoefte om de leer van de Heilige Schrift te bestuderen en toe te passen.

Goedgekeurd op 4 oktober, 1982.


Jaar van de Bijbel – Wat betekent dit?
Zoals de bovenstaande proclamatie laat zien, is de leer van de Bijbel van grote waarde voor de voorspoed en de stabiliteit van elk land. De Bijbel heeft veel te zeggen over het bestuur en de wetgeving van een land, over goed en fout, over gerechtigheid, over de vrijheid van individuen, over de stabiliteit van gezinnen en over het overwinnen van grote uitdagingen.

“Als rechtvaardigen groot worden, verblijdt het volk zich, maar als een goddeloze heerst, zucht het volk.” (Spreuken 29:2)

“Gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde is een schandvlek voor de natiën.” (Spreuken 14:34)

Het is goed om een “Jaar van de Bijbel” uit te roepen, maar het is beter om de Bijbel elk jaar in hoog aanzien te houden en Gods principes op alle gebieden van het leven ten alle tijde toe te passen!


Lees zelf de Bijbel in een jaar!Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHistory.org, Alle rechten voorbehouden