Nationale Veteranendag

Nationale Veteranendag - De geschiedenis
Nationale Veteranendag is een nationaal evenement “waarmee heel Nederland zijn meer dan 100.000 veteranen dankt voor hun inzet, nu en in het verleden."1 Aanvankelijk (sinds 2005) werd veteranendag in Nederland gevierd op 29 juni, de verjaardag van prins Bernhard, als eerbetoon aan deze “veteraan der veteranen”. Maar omdat de zaterdag een betere dag voor deze viering werd geacht in verband met de bezoekersaantallen, wordt de feestdag sinds 2009 op de laatste zaterdag van juni gevierd.

Andere landen hebben vergelijkbare vieringen om hun oorlogsveteranen te gedenken. In Engeland en Canada wordt bijvoorbeeld Remembrance Day gevierd, en in Amerika Veterans Day.

Nationale Veteranendag - Anjerdag
Vroeg in de Tweede Wereldoorlog, op 29 juni 1940, kwamen op verschillende plaatsen in Nederland vaderlandslievende Nederlanders openlijk samen om de verjaardag van prins Bernhard te vieren. Het was de eerste verjaardag van een lid van het koninklijk huis sinds de inval door de Duitsers en dat wilde men niet ongemerkt voorbij laten gaan. Omdat het vertonen van de Nederlandse vlag verboden was, en omdat prins Bernard de gewoonte had om een witte anjer te dragen, droegen de deelnemers allemaal een witte anjer. Hiermee lieten zij openlijk hun loyaliteit aan het koninklijk huis en aan het land zien. Deze dag wordt daarom ook wel Anjerdag genoemd. De witte anjer is daarom vandaag de dag op veteranendag eveneens een geliefd symbool: het is niet alleen een eerbetoon aan deze prins van Oranje, maar staat ook voor trouw aan het vaderland.

Nationale Veteranendag - De viering
De belangrijkste viering van veteranendag vindt plaats in Den Haag, in het bijzijn van de koning. De dag bestaat onder andere uit:

 • een plechtige ceremonie (Ridderzaal);
 • de uitreiking van onderscheidingen en herinneringsmedailles (Binnenhof);
 • Een defilé van veteranen en actieve militairen, gepaard met een vliegshow;
 • een manifestatie met als doel een ontmoeting tussen burgers en veteranen.2
Op veel overheidsgebouwen, maar ook op bedrijfspanden en particuliere woningen, wordt op veteranendag de Nederlandse vlag gehesen.

Nationale Veteranendag - Een perspectief
Prins Bernhard zei ooit: “Leven is telkens weer de moed hebben om een keuze te maken en niet passief aan de kant te blijven staan.” De moed en de kracht om telkens weer te doen wat juist is, zelfs in oorlogstijd, kunnen we vinden in een juiste relatie met de goede God die ons geschapen heeft. Kijk eens naar het mooie perspectief dat ons geschonken wordt in het volgende gedicht, dat aan het einde van de Amerikaanse burgeroorlog werd gevonden, opgevouwen in de borstzak van een overleden soldaat:

  Ik vroeg God om kracht, zodat ik goed zou kunnen presteren;
  maar ik werd zwak gemaakt, zodat ik nederig kon gehoorzamen.

  Ik vroeg om gezondheid, zodat ik grotere dingen zou kunnen doen;
  maar ik kreeg gebreken, zodat ik betere dingen kon doen.

  Ik vroeg om rijkdom, zodat ik gelukkig zou kunnen zijn;
  maar ik kreeg armoede, zodat ik wijs kon zijn.

  Ik vroeg om macht, zodat ik de lof van mensen zou kunnen hebben;
  maar ik kreeg zwakheid, zodat ik God nodig kon hebben.

  Ik vroeg om alle dingen, zodat ik van het leven zou kunnen genieten;
  maar ik kreeg het leven, zodat ik van alle dingen kon genieten.

  Ik kreeg niets waarom ik gevraagd had, maar alles waarop ik gehoopt had.
  En tegen mijn eigen wil in, werden al mijn onuitgesproken gebeden verhoord.

  Ik ben, van alle mensen, het rijkst gezegend.

Leer meer!

Voetnoten:
[1] www.veteranendag.nl
[2] http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Veteranendag


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen