Ruig individualisme

VRAAG: Wat is "ruig individualisme"?

ANTWOORD:

Het zogenaamde "ruig individualisme", een kenmerk van de westelijke grenscultuur in het oude Amerika, werd voor het eerst als een belangrijke historische gebeurtenis gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van het "World Congress of Historians" (oftewel het "Wereldcongres van historici") in de zomer van 1893 te Chicago. Een jonge professor van de Universiteit van Wisconsin, Frederick Jackson Turner genaamd, las zijn sociale analyse voor met de titel "The Significance of the Frontier in American History" (oftewel "Het belang van de grens in de Amerikaanse geschiedenis"). Hierin legde hij uit dat de Amerikanen een ruig, zelfstandig soort mensen waren, gesmeed in tegenspoed door de pionierservaringen, wedergeboren en gelouterd tot een ras dat uniek is op aarde.

Wellicht is een nauwkeuriger en minder romantische kijk op de onbewoonde Amerikaanse grensstreek de volgende: een ruimte waar mensen de keuze hadden om met gelijkgezinde mensen samen te leven, geïsoleerd van andere mensen en met de ruwe grondstoffen die noodzakelijk waren om dit voor elkaar te krijgen. Door de moeilijkheden van het pioniersbestaan werd inderdaad een nieuwe samenleving gesmeed, omdat dit bestaan vereiste dat de mensen een stukje van hun culturele opmaak lieten varen en dat hun karaktertrekken vereenvoudigd werden. Ondertussen werden de karaktereigenschappen die behouden bleven steeds belangrijker en vormden zij de basis waarop weer nieuwe karaktereigenschappen werden gebouwd; nieuwe karaktereigenschappen die vervolgens een nieuwe cultuur vormden. Frederick Jackson Turner mag het dan wel in een groot gedeelte van zijn historische analyse bij het verkeerde eind hebben gehad, toch wist hij een werkelijk gevoel voor het Amerikaanse ruig individualisme te beschrijven.

Geschiedenis - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen