Alles Over Geschiedenis Geplaveide steegje - Alles Over Geschiedenis Banier

Ruig individualisme

QUESTION: Wat is "ruig individualisme"?

ANSWER:

Het zogenaamde "ruig individualisme", een kenmerk van de westelijke grenscultuur in het oude Amerika, werd voor het eerst als een belangrijke historische gebeurtenis gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van het "World Congress of Historians" (oftewel het "Wereldcongres van historici") in de zomer van 1893 te Chicago. Een jonge professor van de Universiteit van Wisconsin, Frederick Jackson Turner genaamd, las zijn sociale analyse voor met de titel "The Significance of the Frontier in American History" (oftewel "Het belang van de grens in de Amerikaanse geschiedenis"). Hierin legde hij uit dat de Amerikanen een ruig, zelfstandig soort mensen waren, gesmeed in tegenspoed door de pionierservaringen, wedergeboren en gelouterd tot een ras dat uniek is op aarde.

Wellicht is een nauwkeuriger en minder romantische kijk op de onbewoonde Amerikaanse grensstreek de volgende: een ruimte waar mensen de keuze hadden om met gelijkgezinde mensen samen te leven, geïsoleerd van andere mensen en met de ruwe grondstoffen die noodzakelijk waren om dit voor elkaar te krijgen. Door de moeilijkheden van het pioniersbestaan werd inderdaad een nieuwe samenleving gesmeed, omdat dit bestaan vereiste dat de mensen een stukje van hun culturele opmaak lieten varen en dat hun karaktertrekken vereenvoudigd werden. Ondertussen werden de karaktereigenschappen die behouden bleven steeds belangrijker en vormden zij de basis waarop weer nieuwe karaktereigenschappen werden gebouwd; nieuwe karaktereigenschappen die vervolgens een nieuwe cultuur vormden. Frederick Jackson Turner mag het dan wel in een groot gedeelte van zijn historische analyse bij het verkeerde eind hebben gehad, toch wist hij een werkelijk gevoel voor het Amerikaanse ruig individualisme te beschrijven.

Geschiedenis - Leer meer!

Copyright © 2002-2021 AllAboutHistory.org, Alle rechten voorbehouden