Het Oude MesopotamiŽ

Het Oude MesopotamiŽ

 
U bent hier: Geschiedenis >> Het Oude MesopotamiŽ

Het Oude MesopotamiŽ - Achtergrondinformatie
De beschaving van het oude MesopotamiŽ bestond al sinds het begin van de mensheid. Het woord MesopotamiŽ heeft een Griekse oorsprong en betekent 'het land tussen de twee rivieren' - de Tigris en de Eufraat. De Tigris en de Eufraat ontspringen beide in de bergachtige regio's van Turkije en stromen naar de Perzische Golf.

In ongeveer 3500 voor Christus werd deze streek bewoond door de SumeriŽrs, een Semitische bevolkingsgroep in de oudheid. De SumeriŽrs, of Semieten, waren afstammelingen van Sem, een zoon van Noach. Nadat de Sumerische beschaving ten onder ging, werd deze eerst gevolgd door de AssyriŽrs en later door de BabyloniŽrs.

Tegenwoordig bevindt het grootste gedeelte van dit gebied zich in het moderne Irak. Het Noordelijke deel van het gebied is bergachtig met veel bossen. Het Zuidelijke gedeelte van de regio bestaat uit woestijnen met zeer weinig regenval. Maar, zowel de Tigris als de Eufraat treden regelmatig uit hun oevers waardoor het overstroomde land rijke landbouwgrond wordt. De oudste tarwe- en gerst-oogsten werden hier binnengehaald. De mens veranderde hier van jagers en verzamelaars in landarbeiders, en hier werd de samenleving georganiseerd rondom de verschillende ambachten die nodig waren om het land te ontginnen. De mens begon nu ook met het houden van dieren en met het beheren van de overstromingsgebieden door middel van kanalen.

Rond 3000 voor Christus werd de eerste stadstaat gebouwd: Uruk. Gilgamesj was hiervan de heerser. Al snel ontstonden nog meer stadstaten. Deze waren Ur, Lagash, Eridu en Kisj. Ur was de grootste stad. Elke stadstaat werd door een koning bestuurd en de koningen voerden regelmatig oorlog tegen elkaar.

In 2600 voor Christus bouwde Koning Sargon I van Ur de eerste Ziggoerat. Ziggoeratten waren hoge tempels die het voor mensen mogelijk maakten om zich dichter bij god te begeven. De term Ziggoerat betekent "platform tussen hemel en aarde". Elke stadstaat had zijn eigen god en de priesters zorgden voor de verering van deze god. De Toren van Babel was eveneens een Ziggoerat.

Het Oude MesopotamiŽ - Noemenswaardige Mensen uit dit Tijdperk
Er zijn verscheidene beroemde mensen uit de regio van het oude MesopotamiŽ afkomstig. Hier volgen een paar voorbeelden:

Koning Sargon I van Akkad heerste van 2334 tot 2279 voor Christus in Ur. Men zegt dat hij ronddrijvend in een mand in een rivier werd gevonden, net als Mozes. Hij stond bekend als de eerste Imperium-Bouwer. Met behulp van zijn militaire uitgekooktheid wist hij de koninkrijken van SumeriŽ met het koninkrijk van Akkad samen te voegen. Hij bouwde vele Ziggoeratten.

Abraham was een inwoner van de stad Ur. Zijn vader Terach vervaardigde beroepsmatig afgodsbeelden. Abraham geloofde in de Ene God, de maker van hemel en aarde, en niet in het grote aantal godheden waar de meeste mensen in de regio in geloofden. In ongeveer 2090 voor Christus riep God Abraham op om deze stad te verlaten, om hem van die slechte invloed af te zonderen en om hem tot een grote natie te maken. Abraham werd een rondtrekkend nomade in het land van Kanašn. Hij is de stamvader van het Joodse volk. Jezus werd uit de familielijn van Abraham geboren.

Er bestaat een oude legende onder de Joden die verhaalt hoe Abraham de werkplaats van zijn vader binnenging en met een hamer alle afgodsbeelden aan stukken sloeg, met uitzondering van ťťn van deze beelden. Hij stopte de hamer in de hand van dit ene afgodsbeeld. Toen Terach de werkplaats binnenstapte vroeg hij aan Abraham wat er gebeurd was. Abraham antwoordde: "De afgodsbeelden hadden ruzie met elkaar en alleen deze heeft het overleefd". Waarop Terach antwoordde: "Kraam geen onzin uit, die beelden kunnen niet bewegen. Het zijn slechts objecten van hout en steen". Abraham zou daarop geantwoord hebben: "Waarom aanbid je hen dan?"

Koning Hammurabi regeerde van 1795 tot 1750 BC voor Christus. Hij was de eerste koning van het Babylonische Rijk. Zijn hoofdstad was Babylon. Hij is het meest bekend vanwege zijn Codex van Hammurabi, een verzameling wetten, waardoor elk aspect van het burgerlijk leven werd bestuurd.

Het Oude MesopotamiŽ- Bijdragen aan de Beschavingen
De bewoners van het oude MesopotamiŽ hebben enorm bijgedragen aan de moderne beschaving. De eerste schrijfvormen waren van hen afkomstig en bestonden rond 3100 voor Christus in de vorm van pictogrammen. Later werd dat veranderd in een schrijfvorm die bekend staat als spijkerschrift. Zij waren ook de uitvinders van het wiel, de ploeg en de zeilboot. De oude MesopotamiŽrs waren de eerste mensen die steden bouwden en er in woonden. Ze ontwikkelden de kalender die uit twaalf maanden bestond en een stelsel van wetten die door vele beschavingen werd overgenomen.

Het oude MesopotamiŽ kende een rijke geschiedenis die onze levens ook vandaag nog beÔnvloedt. De schrift, georganiseerde wetten, landbouw, het bouwen van steden en de irrigatie hebben allemaal hun oorsprong in deze streek. Dat geldt eveneens voor het Christendom. Volgelingen van God vestigden zich in de streek via Noach en de Ark. Abraham, een afstammeling van Noach, woonde in ťťn van de grote steden uit die tijd. Abraham werd door God opgeroepen om de stamvader van de Joden te worden en hij was een voorvader van Jezus, de leider van het Christendom. En dat is misschien wel de grootste bijdrage van allemaal.

Leer Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Populaire Kwesties

De Oude SumeriŽrs
Geschiedenis van Thanksgiving
Geschiedenis van de Zwarte Dood
Grondwettelijke Rechten Video
De Betekenis van Thanksgiving
Tijdperk van de Rede
God Zij Met Ons
Stem Van De Martelaren
Geschiedenis van het Oude IsraŽl
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Wie Is Jezus?
Welke Religie?
Hoe Kan Ik Met God Groeien?
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Het Oude MesopotamiŽ to My Google!
Add Het Oude MesopotamiŽ to My Yahoo!
XML Feed: Het Oude MesopotamiŽ


Geschiedenis Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutHistory.org, Alle Rechten Voorbehouden.