Schoolgebeden

Schoolgebeden

 - Enkele Zaken in de V.S.
U bent hier: Geschiedenis >> Schoolgebeden

Schoolgebeden - Een Erfenis van de Revisie van het Eerste Amendement
Het schoolgebed werd in Amerika over een periode van verschillende decennia uit het onderwijssysteem verwijderd doordat door middel van een aantal rechtszaken geleidelijk de betekenis van het Eerste Amendement van de Grondwet werd veranderd. Het volgende is een samenvatting van drie spilzaken in de vroege jaren '60:

"Het Schoolgebed van de Regenten" (Engel versus Vitale, 1962)
Het onderwijsstelsel in New York had een schoolgebed ingesteld dat elke dag voor aanvang van de lessen werd opgezegd. Dit gebed was een voorstander van goed moreel gedrag, voorzag in spirituele training, en hielp in de strijd tegen jeugdcriminaliteit. De regenten (leden van de onderwijscommissie) schreven een schoolgebed dat niet-sektarisch was en niet gebonden aan een bepaald kerkgenootschap. Het was zelfs zo slap, dat het bekend kwam te staan als het "aan wie dit leest gebed". Dit is het gebed: "Almachtige God, we erkennen onze afhankelijkheid van U, en wij vragen Uw zegeningen over ons, onze ouders, onze leraren en ons land."

De Establishment Clause is dat gedeelte van het Eerste Amendement van de Grondwet dat zegt: "Het Congres zal geen wet uitvaardigen met betrekking tot het instellen van een religie, of met betrekking tot het verbod op vrije uitoefening daarvan". Rechter Hugo Black schreef het volgende over het bovenstaande schoolgebed: "Het is geen onderdeel van de activiteiten van de overheid om officiele gebeden samen te stellen... het gebed van de regenten is niet verenigbaar met het doel van de Establishment Clausule en de Establishment Clausule zelf". Deze uitspraak riep het schoolgebed geen complete halt toe, maar alleen in die scholen die een gebed hadden in de stijl van het regentengebed. Vrijwillig bidden was nog steeds toegestaan.

Senator Sam Ervin van North Carolina zei: "Ik zou graag willen vragen of we het mis hebben als we zeggen dat het Hooggerechtshof met deze uitspraak de mening uitdraagt dat God ongrondwettelijk is en dat daarom de openbare school van Hem moet worden afgescheiden?" John Bennett, Decaan van Union Theological Seminary gaat verder: "Als het Hooggerechtshof in de naam van godsdienstvrijheid probeert om een deksel op religieuze expressie en onderwijs te houden, zowel in de openbare scholen als in verband met experimenten die betrekking hebben op een samenwerking met openbare scholen, dan zal dit alle religieuze gemeenschappen dwingen tot het oprichten van parochiale scholen, tegen de zin van velen, en zal dit leiden tot grote schade voor de openbare scholen en waarschijnlijk de kwaliteit van het onderwijs." In die tijd waren er slechts een handvol Protestantse scholen in de Verenigde Staten. Vandaag de dag zijn er duizenden.

"Schoolgebed" (Murray versus Curlett, 1963)
Het schoolgebed was het brandpunt voor Madalyn Murray O'Hair, een militante linkse athe´ste die nauwe banden had met de Amerikaanse Communistische Partij, toen zij een rechtszaak aanspande tegen de schoolraad van Baltimore. De lokale rechter, J. Gilbert Pendergast, verklaarde de petitie nietig door te stellen: "Het is overduidelijk dat het werkelijke doel van de indiener bestaat uit het verwijderen van elk concept van religie uit het openbare schoolsysteem". De zaak ging vervolgens naar het Beroepshof van Maryland en dit hof deed de volgende uitspraak: "Noch het Eerste, noch het Veertiende Amendement had de bedoeling om alle wederzijdse relaties tussen religie en staat de kop in te drukken."

De zaak van het "Schoolgebed" vond vervolgens zijn weg naar het Amerikaanse Hooggerechtshof. Leonard Kerpelman sprak het hof toe en stelde dat het zeggen van gebeden in de openbare scholen al zo lang werd getolereerd dat het een traditie was geworden en dat iets dat ongrondwettelijk is niet zomaar grondwettelijk wordt omdat het een traditie is geworden. Hij ging verder met te stellen dat de Grondwet een "scheidende muur" had opgeworpen tussen kerk en staat. Op dit moment werd hij door rechter Potter Steward onderbroken, die hem vroeg waar zijn woorden in de Grondwet voorkomen. Kerpelman was verbijsterd en een beschamende stilte volgde. Toen hij weer tot zichzelf was gekomen, verklaarde hij dat de tekst dit niet expliciet vermelde, maar dat dit wel als zodanig werd ge´nterpreteerd.

Het is opmerkelijk dat de Nationale Raad voor de Kerken en verschillende Joodse organisaties Madalyn O'Hair's zaak ondersteunden! Er was geen enkele Christelijke organisatie die een ondersteunende petitie indiende om het schoolgebed te ondersteunen. Het Hooggerechtshof besliste, met 8 tegen 1 rechters, dat het schoolgebed en het lezen van de Bijbel uit de openbare scholen moest worden verbannen. Rechter Tom Clark schreef: "Het is al lang onderkend dat de regering zich neutraal moet opstellen wat betreft religieuze vrijheid en dat, hoewel iedereen beschermd moet worden, niemand bevoorrecht mag worden en niemand ontmoedigd mag worden". De federale regering beschouwt athe´sme als een religie, en deze uitspraak van het Hooggerechtshof bevoordeelde het athe´sme, ten koste van de Christelijke meerderheid.

"Schoolgebeden & Het Lezen van de Bijbel" (Abington Township School District versus Schempp, 1963)
Het schoolsysteem in Pennsylvania volgde een wet van de staat die vereiste dat elke dag tien verzen van de Schriftteksten zouden worden gelezen. Het lezen hiervan vond plaats zonder dat er commentaar op werd gegeven, en elke student kon vragen om hier niet bij aanwezig te hoeven zijn. Deze zaak werd tegelijkertijd met de zaak van Murray versus Curlett door het Hooggerechtshof behandeld, en het hof sprak zich tegelijkertijd over beide zaken uit. In een notedop kunnen we zeggen dat het hof besliste dat schoolgebeden en het lezen van de Bijbel schendingen waren van de Establishment Clausule van het Eerste Amendement van de Grondwet. Ironisch genoeg stelde het hof hiermee een seculiere religie in voor de Amerikaanse openbare scholen, en schond hiermee zelf de Establishment Clausule.

Leer Nu Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Populaire Kwesties

Scheiding van Kerk en Staat
Christelijk Thuisonderwijs
Bidden op School
Ouderlijke Vaardigheden
Schoolgebeden
Bidden in Openbare Scholen
Bidden in Openbare Scholen
Jongerencultuur
Tieners en Abortus
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Wie Is Jezus?
Welke Religie?
Hoe Kan Ik Met God Groeien?
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Schoolgebeden to My Google!
Add Schoolgebeden to My Yahoo!
XML Feed: Schoolgebeden


Geschiedenis Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutHistory.org, Alle Rechten Voorbehouden.