Egyptische Goden

Egyptische Goden

 - Universele Waarheid
U bent hier: Geschiedenis >> Egyptische Goden

Egyptische Goden en Godinnen: Pre-dynastische Geschiedenis
Egyptische goden representeren meer dan 50 verschillende godheden, waarvan de meeste terugdateren tot pre-dynastische tijden. De stammen die in de oudheid de regio bevolkten aanbaden hun eigen afzonderlijke goden, die normaal gesproken het lichaam van een dier hadden. Terwijl de Egyptische beschaving avanceerde namen de godheden menselijke eigenschappen aan. In veel gevallen werden de goden afgebeeld met menselijke lichamen, maar behielden zij hun dierenhoofden. Aan het begin van de Dynastie van het Oude Koninkrijk (3100 voor Christus) ontwikkelde zich uit de primitieve lokale en stamgebonden religies een nationale religie. Maar, veranderingen in politieke machtsverhoudingen resulteerden in een veranderende status van de Egyptische goden. In het algemeen kan gezegd worden dat wanneer verschillende steden of regio's politiek dominanter werden, dat dan ook een bepaalde god dominanter werd.

Egyptische Goden en Godinnen: De Scheppingsmythen
Veel Egyptische goden vinden hun oorsprong in verscheidene van de Egyptische scheppingsmythen. Deze mythen probeerden de plaats van de Egyptenaren in de kosmos te verklaren, gebaseerd op de observatie van natuurlijke processen. Dit was vooral het geval voor het overstromen van de Nijl. Het overstromen van de Nijl was kritisch voor de Egyptische beschaving. Als gevolg hiervan overheersten goden die met de natuur ge´dentificeerd werden in de Egyptische scheppingsverhalen. Enkele van de meest voorkomende scheppingsmythen refereren aan Nu of Nun, en zij beschrijven de kolkende zee van de chaos die voor de schepping bestond. Uit deze chaos rees de Egyptische zonnegod Ra. Ra schiep vervolgens zowel mannelijke als vrouwelijke godheden. Op hun beurt werden uit deze godheden weer nieuwe godheden geboren, en deze laatste geschapen godheden waren verantwoordelijk voor de schepping van de fysieke wereld. Ra was ook verantwoordelijk voor de schepping van de mensheid. EÚn bepaalde scheppingsmythe verhaalt over de schepping van de mensheid uit de tranen van Ra.

Egyptische Goden en Godinnen: Leven na de Dood
De Egyptische goden waren nauw verbonden met het sterke Egyptische geloof dat er leven na de dood was. De doden werden voorzien van voedsel, drank, wapens en andere noodzakelijkheden. Familieleden bezochten vaak de graftomben met nog meer geschenken. Een correcte zorg voor de doden was vereist om eeuwig leven te verzekeren. De Egyptische kijk op het leven na de dood bestond uit een aantal verschillende concepten, waarvan de meest belangrijke "ba" genoemd wordt -- deze kan doorgaans vergeleken worden met het bestaan van de ziel van een individu. Het concept van "ba" resulteerde in de fysieke manifestatie van een individu na de dood. Deze manifestatie vond gewoonlijk plaats in de vorm van een vogel. Op deze manier werd het individu een onderdeel van de levende seizoenen van de natuur.

Egyptische Goden en Godinnen: Een Aanraking met Monothe´sme
De Egyptische religie in de oudheid was een steeds maar veranderend mengsel van verschillende Egyptische goden en stamgebonden en regionale tradities. Het gevolg hiervan was dat er verschillende conflicterende geloofsystemen bestonden. Er bestond geen verzameling van eendrachtige leerstellingen zoals de Bijbel. De koning (farao) was belast met het vaststellen van de wil van de goden. Na verloop van tijd werden deze conflicten verenigd en een trend naar monothe´sme begon zich te ontwikkelen. Deze trend bereikte zijn hoogtepunt tijdens de heerschappij van Amenhotep IV toen hij Aten als de enige universele god instelde. Dit concept druiste in tegen duizenden jaren van Egyptische religieuze tradities. Het concept van ÚÚn god eindigde daarom al snel na de dood van ÚÚn van zijn opvolgers, Achnaton. De aanbidding van meerdere goden werd tijdens de heerschappij van een zeer jonge koning met de naam Toetanchamon volledig hersteld (Het is ironisch dat de ontdekking van Koning Toetanchamon's graftombe ÚÚn van de grootste archeologische vondsten in de geschiedenis werd). Er bestaat weinig in de oude Egyptische religies die direct vergeleken kunnen worden met de hedendaagse religies zoals het Christendom, het Jodendom en de Islam. Maar, de concepten van goddelijke schepping en van leven na de dood zijn op zijn minst gedeelde thema's. Een overheersend idee is dat Egyptische goden zich, net als alle andere goden en religieuze geloofsystemen, ontwikkelden als gevolg van pogingen van de mensheid om de fysieke wereld te verklaren. Een andere gedachte is dat alle mensen geboren zijn met een ingeboren begrip van het bestaan van een soevereine schepper, en dat veel oude religies ontstonden als een gevolg van deze universele waarheid.

Onderzoek Nu Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Filosofische Wereldbeelden

Critiek van het Postmodernisme
Postmodern Wereldbeeld
Natuurwet
Polythe´sme
Naturalisme
Postmodernisme
Romeinse Goden
Materialisme
Agnosticisme
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
The´sme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Egyptische Goden to My Google!
Add Egyptische Goden to My Yahoo!
XML Feed: Egyptische Goden


Geschiedenis Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutHistory.org, Alle Rechten Voorbehouden.